RNK tehnologija predstavlja prekretnicu u liječenju genetskih, kardiometaboličkih, zaraznih, očnih bolesti te bolesti središnjeg živčanog sustava.1

 

miRNK liječenja — mehanizam djelovanja i kako bi mogla pomoći

Mala interferirajuća RNK, ili miRNK (engl. siRNA, small interfering RNA), može utišati stvaranje proteina koji uzrokuje bolest i time daje nadu za liječenje velikog broja bolesti u ljudi.1

Neka od najnovijih dostignuća u liječenju dislipidemije uključuju ovaj modalitet liječenja. Razvijene su molekule koje ciljaju LDL-K put, učinkovito smanjujući koncentraciju LDL-K u krvi.2

 

miRNK tehnologija vs druga RNK liječenja 3,4

  Cilj Mjesto djelovanja Mehanizam
miRNK gRNK Citoplazma Dvolančani kompleks za utišavanje induciran RNK

Antisense oligonukleotidi

gRNK

Jezgra i citoplazma

Jednolančana RNaza H mehanizam

Glasnička RNK(gRNK)

Mehanizmiproizvodnje proteina

Citoplazma

gRNK uvedena u stanicu prevodi se u protein koji funkcionira kao enzim ili antigen

 

 


RNK INTERFERENCIJA (RNKi)

RNK interferencija je urođeni proces održavanja u stanici kako bi se zaustavila proizvodnja specifičnih proteina5


 

RNKi je otkrivena tijekom eksperimenata na petunijama tijekom kojih je dodavanje pigmentnog gena RNK završilo utišavanjem genomske ekspresije, a ne pojačavanjem.6

Mnoga kasnija istraživanja unutar drugih vrsta na kraju su dovela do shvaćanja da su nekodirajuće RNK kao što su miRNK središnji regulatori ekspresije gena u višestaničnim organizmima.7

Sintetski miRNK tretmani mogu biti dizajnirani da oponašaju ovu funkciju i utišaju proizvodnju proteina koji uzrokuju bolesti.5

 

KAKO FUNKCIONIRA miRNK TEHNOLOGIJA

Nakon što je FDA odobrila prvu miRNK terapiju 2018. godine, ovo područje se brzo širi u nefrologiju, KVB, dermatologiju, onkologiju, oftalmologiju i hepatologiju.8,9

 

Postoji nekoliko potencijalnih prednosti miRNK terapija

 • miRNK lijekovi su učinkoviti i selektivni zahvaljujući specifičnom mehanizmu djelovanja1,8
 • Poboljšanja stabilnosti određenihmsiRNK terapija dovela su do trajnijeg učinka, a time i do rijetkog doziranja radi praktičnosti. Neki bi mogli ostati aktivni mjesec dana.3,8
 • Lijekovi temeljeni na miRNK mogu se puno brže  masovno razvijati i proizvoditi u odnosu na kemijske terapije.1,9
 • Primjenjivi su na širok raspon stanja, od kojih se mnoga trenutno smatraju neliječivim – npr. genetske, kardiometaboličke, zarazne bolesti, bolesti središnjeg živčanog sustava te očne bolesti9,10

 

Je li  miRNK tehnologija sigurna?

Ne bi trebala imati utjecaj na staničnu DNK jer se RNK interferencija odvija u citoplazmi.11,12

Kemijske modifikacije omogućavaju “golu” miRNK kako bi se smanjila imunološka reaktivnost, pojačavajući specifičnost i smanjujući djeovanje izvan cilja.8

 

 

LIJEKOVI KOJI TARGETIRAJU RNK

 

 

Na ovom dijelu internetske stranice www.klubzdravlja.hr pronaći ćete nepromotivni medicinski sadržaj namijenjen isključivo zdravstvenim radnicima na području Republike Hrvatske.


 
KRATICE:

DNK, deoksiribonukleinska kiselina; FDA, Food and Drug Administration, Američka agencija za hranu i lijekove; gRNK, glasnička RNK; KVB, kardiovaskularna bolest; LDL-K, kolesterol u lipoproteinima niske gustoće; miRNK, mala interferirajuća RNK; RISC, kompleks za utišavanje induciran molekulom RNK; RNaze H, ribonukleaze H; RNK, ribonukleinska kiselina; RNKi, RNK interferencija

 

LITERATURA:
 1. Dana H, Chalbatani GM, Mahmoodzadeh H, Karimloo R, Rezaiean O, Moradzadeh A, Mehmandoost N, Moazzen F, Mazraeh A, Marmari V, Ebrahimi M, Rashno MM, Abadi SJ, Gharagouzlo E. Molecular Mechanisms and Biological Functions of siRNA. Int J Biomed Sci. 2017 Jun;13(2):48-57. PMID: 28824341; PMCID: PMC5542916
 2. Jang AY, Lim S, Jo SH, Han SH, Koh KK. New Trends in Dyslipidemia Treatment. Circ J. 2021 May 25;85(6):759-768. doi: 10.1253/circj.CJ-20-1037. Epub 2020 Nov 12. PMID: 33177309.
 3. Kim YK. RNA Therapy: Current Status and Future Potential. Chonnam Med J. 2020 May;56(2):87-93. doi: 10.4068/cmj.2020.56.2.87. Epub 2020 May 25. PMID: 32509554; PMCID: PMC7250668.
 4. Tromp TR, Stroes ESG, Hovingh GK. Gene-based therapy in lipid management: the winding road from promise to practice. Expert Opin Investig Drugs. 2020 May;29(5):483-493. doi: 10.1080/13543784.2020.1757070. Epub 2020 Apr 29. PMID: 32349563.
 5. Lam JK, Chow MY, Zhang Y, Leung SW. siRNA Versus miRNA as Therapeutics for Gene Silencing. Mol Ther Nucleic Acids. 2015 Sep 15;4(9):e252. doi: 10.1038/mtna.2015.23. PMID: 26372022; PMCID: PMC4877448.
 6. Nature Portfolio. Patterns of co-suppression in plants. Dostupno na: https://www.nature.com/articles/d42859-019-00077-1 Pristupljeno 15.07.2022.
 7. Setten RL, Rossi JJ, Han SP. The current state and future directions of RNAi-based therapeutics. Nat Rev Drug Discov. 2019 Jun;18(6):421-446. doi: 10.1038/s41573-019-0017-4. Erratum in: Nat Rev Drug Discov. 2019 Mar 18;: Erratum in: Nat Rev Drug Discov. 2019 Apr 24;: PMID: 30846871 
 8. Hu B, Zhong L, Weng Y, Peng L, Huang Y, Zhao Y, Liang XJ. Therapeutic siRNA: state of the art. Signal Transduct Target Ther. 2020 Jun 19;5(1):101. doi: 10.1038/s41392-020-0207-x. PMID: 32561705; PMCID: PMC7305320 
 9. Saw PE, Song EW. siRNA therapeutics: a clinical reality. Sci China Life Sci. 2020 Apr;63(4):485-500. doi: 10.1007/s11427-018-9438-y. Epub 2019 Apr 30. PMID: 31054052.
 10. Hu B, Weng Y, Xia XH, Liang XJ, Huang Y. Clinical advances of siRNA therapeutics. J Gene Med. 2019 Jul;21(7):e3097. doi: 10.1002/jgm.3097. Epub 2019 Jun 17. PMID: 31069898.   
 11. Kannan RM. Toward new design principles for superior gene silencing. Proc Natl Acad Sci U S A. 2018 Mar 27;115(13):3200-3201. doi: 10.1073/pnas.1801554115. Epub 2018 Mar 16. PMID: 29549152; PMCID: PMC5879714. 
 12. Khvorova A. Oligonucleotide Therapeutics - A New Class of Cholesterol-Lowering Drugs. N Engl J Med. 2017 Jan 5;376(1):4-7. doi: 10.1056/NEJMp1614154. PMID: 28052224

 

 

HR2306071934
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request

 

 

 

PRIJAVA NUSPOJAVE/ŠTETNOG DOGAĐAJA
Sigurnost naših proizvoda te zdravlje i dobrobit naših bolesnika naši su glavni prioriteti. Ako želite prijaviti štetni događaj povezan s Novartisovim proizvodima molimo obratite se našem timu za farmakovigilanciju na e-mail: [email protected] / telefon: +385 1 627 4220