Ažurirano: 1. ožujka 2022.

Obavijest o zaštiti osobnih podataka u pogledu sigurnosti pacijenata, informacija o lijekovima i osiguranja kvalitete (Sustav farmakovigilancije društva Novartis) („Obavijest“) namijenjena je za:

 • Podnositelja prijave o štetnom događaju/slučaju od posebnog interesa u kojem se pružaju informacije o sigurnosti pacijenata u vezi s našim proizvodima;
 • Osobe koje traže medicinske informacije; ili
 • Slučajeve nedostataka u kvaliteti.

Društvo Novartis Hrvatska d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 37 B, Hrvatska, kao voditelj obrade, odgovorno je za obradu osobnih podataka koji su prikupljeni putem ove mrežne stranice ili ostalih komunikacijskih kanala. U ovoj Obavijesti, „Novartis“ i „mi“ odnosi se na društvo Novartis Hrvatska d.o.o.

1. U koje svrhe koristimo vaše osobne podatke i zašto je to opravdano?

Vaše osobne podatke obrađujemo u svrhu praćenja sigurnosti lijekova i medicinskih proizvoda, što uključuje otkrivanje, procjenu i prevenciju štetnih događaja i njihovo prijavljivanje zdravstvenim tijelima te u bilo koje druge svrhe određene zakonom i od strane nadležnih tijela. Obrada Vaših osobnih podataka temelji se na našim zakonskim obvezama u pogledu sigurnosti lijekova i medicinskih proizvoda.

S obzirom na naprijed navedeno, vaše osobne podatke možemo obrađivati u sljedeće svrhe:

 • praćenje sigurnosti lijekova i medicinskih proizvoda, što uključuje otkrivanje, procjenu i prevenciju štetnih događaja i njihovo prijavljivanje regulatornim tijelima;
 • odgovaranje na zahtjeve za davanje medicinskih informacija, kao što su dostupnost proizvoda, klinički podaci, doziranje i primjena, formulacija i stabilnost, reagiranje s drugim lijekovima ili hranom i posebne skupine;
 • postupanje s pritužbama na kvalitetu naših proizvoda, kao što su mogući nedostaci u pogledu kvalitete i/ili djelotvornosti, stabilnosti, pouzdanosti, sigurnosti, učinka ili korištenja;
 • unaprjeđenje naših proizvoda i usluga;
 • provođenja treninga ili u svrhe edukacije;
 • pružanje primjerenih i ažuriranih informacija o bolestima, lijekovima i našim proizvodima i uslugama;
 • odgovaranje na sva vaša pitanja ili zahtjeve;
 • osiguravanje usklađenosti i izvještavanje (npr. usklađenost s našim politikama i lokalnim zakonskim zahtjevima, provedba revizija i obrana u parnicama);
 • arhiviranje i vođenje evidencija; i
 • druge svrhe određene zakonom ili od strane nadležnih tijela.

Vaše osobne podatke ne obrađujemo ako za to nemamo valjano ovlaštenje sukladno zakonu. Stoga, vaše osobne podatke obrađujemo u slučaju:

 • kada je obrada nužna za poštivanje naših zakonskih obveza u pogledu sigurnosti lijekova i medicinskih proizvoda,
 • kada je obrada nužna iz razloga javnog interesa u području javnog zdravstva,
 • kad je obrada nužna za potrebe naših legitimnih interesa i ne utječe neopravdano na vaše interese ili temeljna prava i slobode.

Imajte na umu da, pri obradi osobnih podataka na temelju posljednje navedene osnove, uvijek nastojimo održati ravnotežu između naših legitimnih interesa i vaše privatnosti. Primjer takvog „legitimnog interesa“ u obradi osobnih podataka je odgovaranje na vaš upit.

2. Koje osobne podatke o vama imamo?

Ako prijavite štetan događaj koji se odnosi na neki od naših proizvoda, zatražiti vaše ime i kontakt podatke kako bismo vas mogli kontaktirati u slučaju potrebe za dodatnim informacijama i/ili kako bismo odgovorili na vašu prijavu. Također ćemo prikupljati podatke o vašim kvalifikacijama u slučaju da ste zdravstveni radnik. Također bilježimo IP adresu sustava s kojeg je prijava podnesena.

Ovisno o vašoj prijavi štetnog događaja i ako je potrebna procjena, možemo obraditi i sljedeće kategorije osobnih podataka:

 • Identifikacijski podaci o pacijentu, kao što su: broj, identifikacijska oznaka, demografski podaci (dob, godina ili datum rođenja, spol, težina, visina);
 • Zdravstveni podaci: provedena liječenja, rezultati pregleda, priroda štetnog/ih događaja, osobna ili obiteljska anamneza, bolesti ili povezani događaji, čimbenici rizika; informacije o tome kako su korišteni lijekovi koji su propisani kao i vođenje terapije;
 • Podaci o podrijetlu i potomcima osobe, ako se radi o novorođenčetu, onda i podaci o trudnoći i/ili dojenju;
 • Podaci o zanimanjima: sadašnja i prošla zanimanja;
 • Podaci o konzumaciji duhana, alkohola, droga;
 • Podaci o načinu života, životnim navikama i ponašanju, uključujući, na primjer, ovisnost, tjelesnu vježbu (intenzitet, učestalost, trajanje), prehranu i ponašanje u pogledu prehrane, spolni život;
 • Etnička pripadnost, u slučajevima kada Sažetak opisa svojstava lijeka (SmPC) uključuje posebne informacije koje se odnose na etničko podrijetlo i prema kriterijima definiranim u Sažetku opisa svojstava lijeka.

3. Tko ima pristup vašim osobnim podacima?

Vaše osobne podatke nećemo dijeliti, niti na drugi način prenositi trećim stranama, osim onih navedenih u ovoj Obavijesti. U okviru naših aktivnosti i za iste svrhe kao one navedene u ovoj Obavijesti, vašim osobnim podacima mogu pristupiti ili se isti mogu prenijeti sljedećim osobama:

 • Voditelj odjela za sigurnost lijekova / informacije o lijekovima / osiguranje kvalitete i njihovi timovi;
 • Glavni direktor/ovlaštena osoba i njihovi predstavnici, u granicama njihovih ovlasti;
 • Članovi odjela za pravne i regulatorne poslove, ovisno o njihovoj nadležnosti;
 • Odjel revizije za provjeru usklađenosti s regulatornim ili internim zahtjevima;
 • Ostala društva Novartis Grupe, posebice Novartis AG;
 • Druge farmaceutske tvrtke čiji proizvod može biti u pitanju (bez otkrivanja vašeg identiteta);
 • Pružatelji zdravstvenih usluga na koje se prijava odnosi;
 • Pružatelji usluga koji djeluju u ime Novartisa, kao što su pružatelji usluga IT sustava, pružatelji usluga hostinga i usluga obrade štetnih događaja (npr. usluge prevođenja).

Naprijed navedene treće strane imaju ugovornu obvezu zaštite povjerljivosti i sigurnosti vaših osobnih podataka, u skladu s važećim zakonom.

Vašim osobnim podacima također mogu pristupiti ili mogu biti preneseni bilo kojem nacionalnom i/ili međunarodnom regulatornom tijelu, izvršnom tijelu, javnom tijelu ili sudu, u slučajevima kada to od nas zahtijeva mjerodavni zakon ili propis ili na njihov zahtjev.

Osobni podaci koje od vas prikupljamo mogu se obrađivati, može im se pristupiti ili se mogu pohranjivati u državi izvan sjedišta Novartisa, koja ne mora pružati istu razinu zaštite osobnih podataka.

Ako prenosimo vaše osobne podatke vanjskim društvima u drugim državama, nastojati ćemo zaštiti vaše osobne podatke na sljedeće načine:

 • I. primjenjivanjem razine zaštite propisane lokalnim zakonima o zaštiti osobnih podataka/privatnosti koji su primjenjivi na Novartis;
 • II. djelovanjem u skladu s našim politikama i standardima i;
 • III. za Novartis u Europskom gospodarskom prostoru (tj. članice EU-a, uz Island, Lihtenštajn i Norvešku, „EGP“),

osim ako nije drugačije navedeno, vaše osobne podatke prenositi ćemo samo na temelju standardnih ugovornih klauzula koje je odobrila Europska komisija.

Za prijenose osobnih podataka unutar poslovne grupacije Novartis, Novartis Grupa usvojila je obvezujuća korporativna pravila, sustav principa, pravila i alata predviđenih europskim zakonom, nastojeći osigurati učinkovite razine zaštite podataka u vezi prijenosa osobnih podataka izvan EGP-a i Švicarske.

4. Koliko dugo pohranjujemo vaše osobne podatke?

Osobne podatke ćemo pohranjivati samo onoliko dugo koliko razumno držimo nužnim za ostvarenje svrha navedenih u ovoj Obavijesti i koliko je to potrebno i/ili dopušteno prema primjenjivim zakonima.

5. Koja su vaša prava i kako ih možete ostvariti?

Pod uvjetima predviđenim važećim zakonom, imate sljedeća prava :

 • pravo na pristup vašim osobnim podacima koje smo obradili, a ako smatrate da je neki podatak koji se odnosi na vas netočan, zastario ili nepotpun imate pravo na ispravak ili ažuriranje podataka;
 • pravo brisanje vaših osobnih podataka ili pravo na ograničenje obrade podataka na posebne kategorije obrade;
 • pravo na prenosivost podataka, tj. da se osobni podaci koje ste nam dali vrate vama ili da budu preneseni osobi vašeg izbora, u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu bez ometanja s naše strane i uz vašu obvezu čuvanja povjerljivosti.

Ako imate pitanja ili želite ostvariti naprijed navedena prava, možete poslati e-poruku na [email protected].

Ako niste zadovoljni načinom na koji obrađujemo vaše osobne podatke, molimo pošaljite zahtjev našem službeniku za zaštitu podataka na [email protected], koji će ispitati Vaš zahtjev.

U svakom slučaju, imate i pravo na podnošenje prigovora nadležnim tijelima za zaštitu podataka.

6. Kako ćete biti obaviješteni o promjenama naše Obavijesti o zaštiti osobnih podataka?

Moguće je da ćemo povremeno mijenjati ili ažurirati ovu Obavijest o zaštiti osobnih podataka objavljivanjem nove obavijesti o zaštiti osobnih podataka na našoj korporativnoj mrežnoj stranici https://www.klubzdravlja.hr/pravila-o-za%C5%A1titi-privatnosti. Molimo da povremeno provjeravate ovu Obavijest o zaštiti osobnih podataka kako biste bili informirani o mogućim promjenama.

 

HR2209120118  

×

Ask Speakers

×

Medical Information Request

 

 

 

PRIJAVA NUSPOJAVE/ŠTETNOG DOGAĐAJA
Sigurnost naših proizvoda te zdravlje i dobrobit naših bolesnika naši su glavni prioriteti. Ako želite prijaviti štetni događaj povezan s Novartisovim proizvodima molimo obratite se našem timu za farmakovigilanciju na e-mail: [email protected] / telefon: +385 1 627 4220