Inklisiran - mala interferirajuća RNK

 

Mehanizam djelovanja inklisirana

 

KLINIČKA ISPITIVANJA S INKLISIRANOM

Potražite dostupna Novartisova klinička ispitivanja u području porodične hiperkolesterolemije.

Porodična hiperkolesterolemija je nasljedni poremećaj metabolizma lipida koji obilježava jako povećana koncentracija kolesterola u krvi koji lipoproteini niske gustoće sadržavaju (LDL-kolesterol). Osobe s porodičnom hiperkolesterolemijom u pravilu imaju rani nastanak kardiovaskularnih bolesti, kao što su infarkt miokarda, koronarna bolest srca i ishemijska kardiopatija te ishemijski moždani udar i preuranjenu smrt. Saznajte više o učinku i sigurnosti  inklisirana u ORION 9 ispitivanju.1

ORION-9: 18-mjesečno ispitivanje faze III, dvostruko slijepo randomizirano 1:1 (uključeno: placebo) ispitivanje liječenja heterozigotne porodične hiperkolesterolemije (HeFH) na maksimalno podnošljivoj dozi statina.1

Studija je zadovoljila sve primarne i sekundarne ishode
• Inklisiran 300 mg primijenjen 1. dana, a zatim 3., 9. i 15. mjeseca imao je trajno i snažno smanjenje LDL-K do 50 % (1,8 mmol/L) u odnosu na placebo; s vremenski prilagođenim smanjenjem od 45 % održanim tijekom 18 mjeseci. Sigurnosni profil inklisirana bio je slično placebu, osim nuspojava na mjestima injekcije u skupini koja je primala inklisiran u odnosu na placebo (13,7 % naspram 13 %; uglavnom blagi i prolazni). Nije bilo dokaza o toksičnom djelovanju na jetru, bubrege, mišiće ili trombocite.1

 

 


VIDEA STRUČNJAKA  - Stručnjaci govore o liječenju inklisiranom


 

izv.prof. Ines Bilić Ćurčić


 

PODATCI IZ KLINIČKE PRAKSE (RWE)

Dokazi iz kliničke prakse proizlaze iz analize podataka iz kliničke prakse o upotrebi i potencijalnim koristima ili rizicima medicinskog proizvoda. Podatci iz kliničke prakse mogu se generirati različitim dizajnom studija ili analizama, uključujući, ali ne ograničavajući se na, randomizirana ispitivanja, uključujući velika jednostavna ispitivanja, pragmatična ispitivanja i opservacijske studije (prospektivne i/ili retrospektivne).2

Proučite podatke iz 3 takva ispitivanja u kojima su bili uključeni bolesnici s porodičnom hiperkolesterolemijom.

 

Obrasci liječenja bolesnika s PH-om - iskustva iz  Njemačke, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država (SAD)

 

 

Dokazi iz kliničke prakse u Njemačkoj i Velikoj Britaniji

Preuzmite sadržaj

Retrospektivno kohortno ispitivanje iz databaze podataka u SAD-u

Preuzmite sadržaj

Analiza baze podataka iz kliničke prakse u SAD-u

Preuzmite sadržaj

 

 

 

Na ovom dijelu internetske stranice www.klubzdravlja.hr pronaći ćete nepromotivni medicinski sadržaj namijenjen isključivo zdravstvenim radnicima na području Republike Hrvatske.


 
KRATICE:

PH, porodična hiperkolesterolemija; RWE, engl. real world evidence, dokazi iz kliničke prakse

 

LITERATURA:
  1. Raal FJ, Kallend D, Ray KK, Turner T, Koenig W, Wright RS, Wijngaard PLJ, Curcio D, Jaros MJ, Leiter LA, Kastelein JJP; ORION-9 Investigators. Inclisiran for the Treatment of Heterozygous Familial Hypercholesterolemia. N Engl J Med. 2020 Apr 16;382(16):1520-1530. doi: 10.1056/NEJMoa1913805. Epub 2020 Mar 18. PMID: 32197277. 
  2. FDA, Food and Drug Agency, Real World Evidence: https://www.fda.gov/science-research/science-and-research-special-topics.... Pristupljeno 01.07.2022.

 

 

HR2306071934
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request

 

 

 

PRIJAVA NUSPOJAVE/ŠTETNOG DOGAĐAJA
Sigurnost naših proizvoda te zdravlje i dobrobit naših bolesnika naši su glavni prioriteti. Ako želite prijaviti štetni događaj povezan s Novartisovim proizvodima molimo obratite se našem timu za farmakovigilanciju na e-mail: [email protected] / telefon: +385 1 627 4220